Błażej Pietrzyk – radca prawny

Założyciel i właściciel Kancelarii.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego.

Doświadczenie zawodowe nabywał już w trakcie studiów, odbywając dwuletni staż w jednej z największych krakowskich Kancelarii, specjalizującej się w prowadzeniu sporów sądowych. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, jednocześnie pracując w jednej z łódzkich Kancelarii, która została uwieńczona złożeniem egzaminu radcowskiego z wynikiem pozytywnym. Obecnie jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Opolu pod numerem OP-1480.

Od kwietnia 2018 roku jest także audytorem i trenerem w zakresie ochrony danych osobowych, współpracując w tym zakresie z firmami Dekra Polska oraz Dekra Certification.

Od lutego 2018 roku pełni funkcję Prezesa w Aikikom Sp. z o.o., która zajmuje się wdrożeniami w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach, gdzie prowadzi także projekty wdrożenia RODO.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz postępowań sądowych. Występował wielokrotnie przed sądami wszystkich instancji.

Prelegent na wielu konferencjach z zakresu prawa cywilnego, a także autor publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Posiada certyfikat językowy z języka angielskiego.

Jest także zaangażowany w działalność społeczną, poprzez udzielanie darmowych porad prawnych pod szyldem jednej z najbardziej znanych w Polsce organizacji charytatywnych.