Kto płaci abonament za radioodbiornik w leasingowanym samochodzie?

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku II GSK 837/17, rozstrzygnął w niedawnym orzeczeniu kwestię spółki, która jako leasingobiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje samochody. Wspomniane samochody posiadały standardowo wmontowane odbiorniki radiowe. Zgodnie z zasadami stosowanego leasingu właścicielem pojazdów pozostawały podmioty finansujące leasing. W wyniku kontroli nakazano Spółce rejestrację odbiorników oraz…

dowiedz się więcej