Ruszają dotacje na pomoc prawną

Już w lipcu rusza kolejny program bezzwrotnych dotacji dla firm. Możliwe będzie otrzymanie nawet 25 tys. zł na pokrycie kosztów pomocy prawnej, a w efekcie uzyskanie darmowej pomocy prawnej radcy prawnego czy też adwokata.

Program realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zatem mogą w nim uczestniczyć firmy z całej Polski.

Dotacje mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które potrzebują pomocy prawnej związanej m.in z planowanym lub rozpoczętym procesem inwestycyjnym.

Podstawowym warunkiem otrzymania dotacji jest okres prowadzenia działalności gospodarczej, który nie może być dłuższy niż 5 lat. Natomiast okres osiągania przychodów z działalności operacyjnej nie może być dłuższy niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku. Brak jest innych warunków, np. w kwestii osiąganych przychodów. Należy również przedstawić dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora, w zakresie rozpoczęcia lub kontynuowania procesu inwestycyjnego.

Dotacja może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi prawnej, np. analizę treści umów inwestycyjnych, przygotowanie umów z kontrahentami, konsultacje prawne, analiza due-diligence, doradztwo prawne.

Wkład własny nie jest wymagany. Nabór wniosków rusza 22 lipca 2020 roku. Wnioski należy składać w formie elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu tego lub innych wniosków możesz również zgłosić się do nas – mailowo, telefonicznie lub w siedzibie Kancelarii w Częstochowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *