Spór o dolinę… w nazwie

Spółka DNP produkuje karmę mokrą dla zwierząt pod marką „Dolina Noteci”. Spółka od lat promuje tę markę, a produkt zdobył liczne nagrody. Natomiast w 2016 roku inna spółka (El Dorado) rozpoczęła sprzedaż karmy suchej dla zwierząt pod markę „Dolina Baryczy”. Informacje o takich działaniach dotarły do spółki DNP, także poprzez…

czytaj dalej

Odszkodowanie za hałas powodowany przez lotnisko

Spór w niniejszej sprawie dotyczył lotniska wojskowego Krzesiny i odszkodowania za hałas na rzecz jednego z mieszkańców, którego dom jest położony 600 metrów od pasa startowego. Lądują tam samoloty wojskowe F-16, które startują i latają także w środku nocy. Sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy (wyrok z 19 lipca 2019 roku,…

czytaj dalej

Upadłość konsumencka nie dla wszystkich

Sam fakt niewypłacalności nie wystarcza do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeśli dłużnik nie wykazał spełnienia pozostałych przesłanek jej ogłoszenia – wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Toruniu z 20 maja 2019 r., VI Gz 113/19. Dłużnik wniósł o ogłoszenie jego upadłości. Sądy obu instancji oddaliły jednak wniosek. Z ustaleń faktycznych Sądów…

czytaj dalej

Jak wykorzystać EKPCz jako środek ochrony przed arbitralnością władz?

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 20.09.2018 roku w sprawach połączonych Solska i Rybicka przeciwko Polsce dotyczy skarg członków rodzin ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce w 2010 roku pod Smoleńskiem. Członkowie rodzin zarzucali Polsce naruszenie art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka, które miało polegać na przeprowadzeniu ekshumacji szczątków ich…

czytaj dalej

Kto płaci abonament za radioodbiornik w leasingowanym samochodzie?

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku II GSK 837/17, rozstrzygnął w niedawnym orzeczeniu kwestię spółki, która jako leasingobiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje samochody. Wspomniane samochody posiadały standardowo wmontowane odbiorniki radiowe. Zgodnie z zasadami stosowanego leasingu właścicielem pojazdów pozostawały podmioty finansujące leasing. W wyniku kontroli nakazano Spółce rejestrację odbiorników oraz…

czytaj dalej

Trzy paski nie tylko dla Adidasa?

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19 czerwca 2019 roku (sygn. T-307/17) utrzymał w mocy unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego spółki Adidas składającego się z trzech równoległych pasków nałożonych na produkt w dowolnym kierunku. Zdaniem Sądu Spółka nie dowiodła, że znak ten był wystarczająco wyraźnie odróżniany w świadomości…

czytaj dalej

Kara za naruszenie obowiązków informacyjnych RODO

W dniu 15 marca 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) nałożył karę w wysokości 943 tys. zł na Spółkę, która naruszyła art. 14 ust. 1 i 2 RODO. Decyzja została oznaczona znakiem: ZSPR.421.3.2018. Naruszenie to polegało na niepodaniu informacji zawartych w art. 14 ust. 1 i 2…

czytaj dalej