Kancelaria oferuje kompleksowe usługi – od udzielania porad prawnych, sporządzani opinii prawnych oraz przygotowania projektów umów i innych dokumentów o charakterze prawnym, po reprezentację Klientów przez sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach, a także przed urzędami oraz organami samorządowymi i państwowymi.

Oferujemy usługi zarówno na rzecz Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie następujących dziedzin prawa:

 1. prawo cywilne, m.in.:
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • ochrona własności,
 • roszczenia o zapłatę,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie służebności gruntowych,
 1. prawo rodzinne, m.in.:
 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • kontakty z dzieckiem,
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach małoletniego,
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie opieki i kurateli,
 1. prawo spadkowe:
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • zapis windykacyjny,
 • wydziedziczenie,
 • niegodność dziedziczenia,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 1. prawo umów, m.in.:
 • sporządzanie umów,
 • wypowiedzenie zawartych umów,
 • umowy o roboty budowlane,
 • kary umowne,
 • odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy,
 • roszczenia z umów bankowych – w szczególności z umów kredytu indeksowanego do waluty CHF (tzw. sprawy frankowe),
 1. prawo pracy, m.in.:
 • reprezentacja w sporach przed sądami pracy,
 • zobowiązanie do wydania świadectwa pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • dochodzenie należnego wynagrodzenia,
 • dochodzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dyskryminacja,
 • zakaz konkurencji,
 1. prawo gospodarcze, w tym kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, m.in.:
 • postępowanie rejestrowe,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo upadłościowe,
 • prawo restrukturyzacyjne,
 • upadłość konsumencka,
 • windykacja,
 1. prawo administracyjne:
 • odwołania do organów administracyjnych oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
 • skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 1. prawo karne.