Jak wykorzystać EKPCz jako środek ochrony przed arbitralnością władz?

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 20.09.2018 roku w sprawach połączonych Solska i Rybicka przeciwko Polsce dotyczy skarg członków rodzin ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce w 2010 roku pod Smoleńskiem. Członkowie rodzin zarzucali Polsce naruszenie art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka, które miało polegać na przeprowadzeniu ekshumacji szczątków ich…

dowiedz się więcej