Upadłość konsumencka nie dla wszystkich

Sam fakt niewypłacalności nie wystarcza do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeśli dłużnik nie wykazał spełnienia pozostałych przesłanek jej ogłoszenia – wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Toruniu z 20 maja 2019 r., VI Gz 113/19. Dłużnik wniósł o ogłoszenie jego upadłości. Sądy obu instancji oddaliły jednak wniosek. Z ustaleń faktycznych Sądów…

dowiedz się więcej