Sąd Apelacyjny w Warszawie unieważnił umowę kredytu frankowego

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 10 lipca 2019 roku, rozpoznając apelację Banku, orzekł, że umowa kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego jest w całości nieważna. Sąd doszedł do takiego wniosku uznając, że po usunięciu z niej bezprawnej klauzuli indeksacyjnej, nie ma możliwości ustalenia wysokości świadczenia. Wyrok jest prawomocny, jednak Bank…

czytaj dalej