Czy odfrankowienie kredytu może być sprzeczne z prawem?

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Co istotne, Sąd ten uznał, że odfrankowienie tej umowy byłoby sprzeczne z prawem, a konkretnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie wskaźników finansowych, tzw. BMR. Zgodnie z jego treścią oprocentowanie kredytu w złotówkach nie może odnosić się do…

czytaj dalej

Kolejna umowa kredytu frankowego unieważniona

Sprawa dotyczyła kredytu hipotecznego zaciągniętego w Raiffeisen Banku w 2008 roku. Kredyt miał być przeznaczony na zakup nieruchomości. Co istotne, umowa zawierała klauzulę dotyczącą ustalania kursu waluty kredytu przez Bank. Powodowie żądali w niniejszej sprawie zasądzenia zapłaty, a także unieważnienia umowy. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo w części, w…

czytaj dalej

SN odfrankowił kredyt denominowany

Sąd Najwyższy po raz pierwszy „odfrankowił” umowę o kredyt denominowany. Sąd usunął z umowy klauzulę walutową oraz pozostawił w mocy pozostałą część umowy. W efekcie, umowa opiewa na kredyt w wysokości kwoty nominalnej przekazanej przez bank, oprocentowanej stawką LIBOR i marżą. Chodzi o wyrok SN z 29.10.2019 (IV CSK 309/18)….

czytaj dalej

Nieprzyjemna niespodzianka dla frankowiczów

Tym razem kredytem frankowym zajmował się Sąd Apelacyjny w Warszawie (wyrok zapadł w poniedziałek, a zatem już po wyroku TSUE). Niestety jego treść wskazuje, że nadal nie mamy pewności co do tego, jak sądy będą podchodziły do kwestii kredytów frankowych. Jednocześnie podkreśla to jak istotne jest prawidłowe poprowadzenie tego typu…

czytaj dalej

Kolejna analiza kredytów frankowych

Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego zamieściło na swojej stronie opracowanie pt. „Kredyty Walutowe. Węzłowe Zagadnienia”. Została ona także przesłana do wszystkich prezesów sądów, co ma pomóc w ujednoliceniu orzecznictwa. Autorzy opracowania wyraźnie wskazali, że w sprawach frankowiczów sądy przede  wszystkim powinny uwzględniać stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To oznacza,…

czytaj dalej

Kolejne zwycięstwo „Frankowicza”

Kolejny korzystny dla Kredytobiorcy Frankowego wyrok w sporze z Bankiem – tym razem wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie. Klientka banku, w marcu 2007 roku, zawarła z Bankiem umowę kredytu na cele mieszkaniowe w kwocie ponad 192 tys. zł indeksowanego (waloryzowanego) kursem franka szwajcarskiego na okres 30 lat. W 2017…

czytaj dalej

Sąd Apelacyjny w Warszawie unieważnił umowę kredytu frankowego

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 10 lipca 2019 roku, rozpoznając apelację Banku, orzekł, że umowa kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego jest w całości nieważna. Sąd doszedł do takiego wniosku uznając, że po usunięciu z niej bezprawnej klauzuli indeksacyjnej, nie ma możliwości ustalenia wysokości świadczenia. Wyrok jest prawomocny, jednak Bank…

czytaj dalej

Kolejny wyrok korzystny dla Frankowiczów

Sąd Najwyższy wypowiedział się po raz kolejny w kwestii kredytów frankowych. Orzeczenie to jest korzystne dla Frankowiczów, choć nie prowadzi do unieważnienia całej umowy kredytu. Chodzi tutaj o wyrok SN z 4 kwietnia 2019 roku, III CSK 159/17. Jedną ze zmian, w porównaniu z dotychczasowym orzecznictwem, stanowi uznanie przez Sąd,…

czytaj dalej