Kolejna umowa kredytu frankowego unieważniona

Sprawa dotyczyła kredytu hipotecznego zaciągniętego w Raiffeisen Banku w 2008 roku. Kredyt miał być przeznaczony na zakup nieruchomości. Co istotne, umowa zawierała klauzulę dotyczącą ustalania kursu waluty kredytu przez Bank.

Powodowie żądali w niniejszej sprawie zasądzenia zapłaty, a także unieważnienia umowy. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo w części, w zakresie zapłaty. Uznał także umowę za nieważną.

Apelację od tego wyroku złożył Bank.

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie co do nieważności umowy, oddalił jednak powództwo w zakresie zapłaty. Sąd uznał, że umowa była sprzeczna z istotą stosunku zobowiązaniowego, gdyż była sprzeczna z zasadą swobody zawierania umów. Wynikało to z faktu, że tylko jednak strona określała jej warunki. Nawet zatem przeliczenie kredytu wg kursu NBP nie naprawiłoby wadliwych klauzul umownych.

Powodowie otrzymali od Banku ponad 200 tys. zł, za które nabyli nieruchomość. Spłacili część kredytu. Teraz muszą rozliczyć się z Bankiem w zakresie niespłaconej części kredytu. Sąd Apelacyjny uznał także, że powodowie mieli interes prawny w wytoczeniu powództwa, a sugerowane powództwo o zapłatę nie wchodzi w grę. Wyrok został wydany 30 grudnia 2019 roku, do sygnatury akt VI ACa 361/18.

Jest to kolejna prawomocna wygrana w sprawie frankowej. Sprawdź czy także Twój kredyt może zostać unieważniony. Zgłoś się po bezpłatną analizę mailowo, telefonicznie lub w siedzibie Kancelarii w Częstochowie – działamy na terenie całej Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.