Kolejna analiza kredytów frankowych

Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego zamieściło na swojej stronie opracowanie pt. „Kredyty Walutowe. Węzłowe Zagadnienia”. Została ona także przesłana do wszystkich prezesów sądów, co ma pomóc w ujednoliceniu orzecznictwa.

Autorzy opracowania wyraźnie wskazali, że w sprawach frankowiczów sądy przede  wszystkim powinny uwzględniać stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To oznacza, że nie mogą one samodzielnie zastępować klauzul usuniętych z umowy z uwagi na ich bezprawność. Ponadto, według opracowania praktycznym i zasadniczym problemem jest kwestia jakiemu oprocentowaniu podlegają kredyty, gdy klauzula indeksacyjna jest abuzywna. Zdaniem autorów po usunięciu jej z umowy umowa może trwać nadal, bo klauzula nie określała świadczenia głównego. Zdaniem autorów po unieważnieniu klauzuli indeksacyjnej mamy do czynienia z kredytem złotówkowym z oprocentowaniem LIBOR. Należy jednak zauważyć, że opracowanie nie uwzględnia ostatnich orzeczeń SN, w których uznał on klauzulę za świadczenie główne. Zdaniem autorów analizy nietrafne jest stanowisko o braku możliwości zawarcia umowy kredytu złotowego oprocentowanego stawką LIBOR. Nie ma bowiem przeciwwskazań prawnych do takiego działania.

Zgodnie z treścią analizy unieważnienie umowy byłoby niekorzystne dla frankowiczów, bo postawiłoby ich przed koniecznością natychmiastowej spłaty kredytu. Autorzy analizy nie odnoszą się natomiast do stanowiska Rzecznika Generalnego TSUE zgodnie z którym Sąd powinien zapytać konsumenta czy wyraża zgodę na rozstrzygnięcie w postaci unieważnienia umowy.

Największym błędem przygotowanego opracowania jest jednak zrównanie kredytów indeksowanych z denominowanymi co do skutków unieważnienia klauzul waloryzacyjnych. W przypadku kredytów denominowanych szczególnie widoczny jest brak możliwości określenia świadczenia głównego po usunięciu z umowy klauzuli waloryzacyjnej. Zgodnie ze stanowiskiem autorów analizy wysokość kredytu udzielonego w walucie polskiej powinna opiewać na kwotę postawioną kredytobiorcy do dyspozycji bez względu na kursy walut. Jednak w przypadku umów o kredyt denominowany eliminacja klauzuli waloryzacyjnej prowadzi do braku możliwości ustalenia sumy pieniężnej, którą bank zobowiązał się postawić do dyspozycji konsumenta.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.