Kara od UOKiK za nieuczciwe namawianie seniorów na pakiety medyczne

UOKiK nałożył karę w wysokości ponad 1 mln złotych za naruszanie interesów konsumentów oraz stosowanie niedozwolonych postanowień umownych polegające na zapraszaniu seniorów na badania, a potem bezpodstawne straszenie ich złym stanem zdrowia po to, aby kupili następnie drogie pakiety medyczne.

Sposób działania ukaranego przedstawiał się następująco. Najpierw telefonicznie Spółka zapraszała na bezpłatne badania, prelekcję lub zwiedzanie nowej przychodni. Oczywiście telefony te odbywały się mimo braku zgody na kontakt w celach marketingowych.

Spółka nie informowała także, że podczas takiego spotkania będzie możliwość kupna pakietów medycznych. Na miejscu pracownicy wypytują przybyłych o ich kłopoty zdrowotne. Potem odbywa się proste badanie – czujnikiem zakładanym na palec, pulsoksymetrem. Następnie ma miejsce omawianie wyników. Seniorom są przekazywane diagnozy poważnych chorób, zalecenie natychmiastowej wizyty u specjalisty, krytykę państwowej służby zdrowia i propozycję zakupu pakietu medycznego za nawet kilkanaście tysięcy złotych. Pracownicy naciskają na zakup natychmiastowy i nie pozwalają jej nawet spokojnie przeczytać. W razie potrzeby uzyskania kredytu udają się z klientem nawet do banku. Sugerują również (bezzasadnie), że nie będzie od umowy odstąpić w ciągu 14 dni bez konsekwencji. W rzeczywistości konsument nie mógłby odstąpić od umowy, gdyby dotyczyła ona usług zdrowotnych, a w tym przypadku Spółka sama ich nie świadczy, a nawet nie zatrudnia lekarzy.

UOKiK ostrzegał przed działaniem tej firmy już w marcu 2018 roku. Od tego czasu Spółka używała różnych nazw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *