Kolejny wyrok korzystny dla Frankowiczów

Sąd Najwyższy wypowiedział się po raz kolejny w kwestii kredytów frankowych. Orzeczenie to jest korzystne dla Frankowiczów, choć nie prowadzi do unieważnienia całej umowy kredytu. Chodzi tutaj o wyrok SN z 4 kwietnia 2019 roku, III CSK 159/17. Jedną ze zmian, w porównaniu z dotychczasowym orzecznictwem, stanowi uznanie przez Sąd,…

czytaj więcej