Trzy paski nie tylko dla Adidasa?

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19 czerwca 2019 roku (sygn. T-307/17) utrzymał w mocy unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego spółki Adidas składającego się z trzech równoległych pasków nałożonych na produkt w dowolnym kierunku. Zdaniem Sądu Spółka nie dowiodła, że znak ten był wystarczająco wyraźnie odróżniany w świadomości europejskich konsumentów jako znak Adidasa.

W 2014 roku Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarejestrował na rzecz Spółki Adidas unijny znak towarowy dla odzieży, obuwia i nakryć głowy. W zgłoszeniu do rejestracji Spółka Adidas określiła, że znak towarowy składa się z 3 równoległych pasków w jednakowej odległości od siebie, o tej samej szerokości, nałożonych na produkt i skierowanych w dowolnym kierunku: pionowo, poziomo lub ukośnie.

W 2016 roku przedsiębiorstwo belgijskie Shoe Branding Europe BVBA wniosło o unieważnienie prawa do tego znaku, a EUIPO przychylił się do tego wniosku. Stwierdził, że trzy paski to znak pozbawiony charakteru odróżniającego, zarówno samoistnego, jak i uzyskanego w następstwie używania. Według EUIPO taki znak towarowy w ogóle nie powinien zostać zarejestrowany. Spółka Adidas nie dowiodła bowiem, że znak ten uzyskał w całej Unii Europejskiej charakter odróżniający w następstwie używania.

Spółka Adidas zaskarżyła tę decyzję EUIPO, ale Sąd UE utrzymał ją w mocy.

Sąd zauważył po pierwsze, że sporny znak towarowy nie jest znakiem stanowiącym wzór, który składa się z szeregu regularnie powtarzających się elementów, ale zwykłym znakiem graficznym.

Postaci, w jakich jest używany, odbiegające od zasadniczych cech danego znaku towarowego, na przykład schematu kolorów (czarne paski na białym tle), nie mogą zostać wzięte pod uwagę. Z tego względu EUIPO słusznie nie uwzględniło licznych dowodów przedstawionych przez Spółkę Adidas na tej podstawie, że dotyczyły one innych oznaczań, takich jak w szczególności oznaczenia, w których schemat kolorów został odwrócony (białe paski na czarnym tle) – stwierdził Sąd.

W ocenie Sądu Spółka Adidas nie dowiodła, że sporny znak towarowy był używany na całym obszarze Unii i że w następstwie używania uzyskał na całym tym obszarze charakter odróżniający. Wśród dowodów przedstawionych przez Spółkę Adidas jedyne, które do pewnego stopnia były istotne, dotyczyły tylko pięciu z 28 państw członkowskich. Siłą rzeczy nie mogły zostać uwzględnione w odniesieniu do całości obszaru Unii.

Od wyroku możliwe jest odwołanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Czy orzeczeni to oznacza, że inne firmy będą mogły legalnie używać oznaczenia w postaci trzech pasków? Nie do końca. Wniosek o unieważnienie prawa do znaku złożyła firma, której zdaniem dowolnie ułożonym trzem paskom brak zdolności odróżniającej, zarówno pierwotnej, jak i nabytej wskutek używania. Z taką argumentacją zgodził się Sąd. Nie oznacza to jednak, że określone kombinacje wspomnianych pasków nie nabyły odpowiedniej zdolności odróżniającej, a tym samym nie podlegają ochronie. Można zatem mówić jedynie o ograniczeniu ochrony znaku towarowego Adidasa, ale na pewno nie o jej końcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *